SUSUNAN PCNU LUMAJANG 2018-2013

oleh SebarTweet

susunan pengurus PCNU Lumajang 2018 2023 NAHDLATUL ULAMA
MUSTASYAR

KH MUSTHOPA ALI
KH CHAIDIR FASA (Alm)
KH IMRON ANIS
KH. ABDUL KAFI ANAS MAHFUDZ, SH
KH CHOZIN BARIZI
KH MIMBAR MASYHURI
KH MOH THOYIB (Alm)
KH ABDULLOH SATTAR (Alm)

 

SYURIYAH

RAIS : KH R. M. HUSNI ZUHRI
Wakil Rais :
Drs. KH. FANANDRI ABDUSSALAM, MM
KH ACHMAD QUSYAIRI, S.Pd
KH AHMAD HANIF, SQ
KH MAHRUS ALI
KH. MUKHTAR MZ
Drs. KH MUHAMMAD NUR SJAHID, MA
KH ABDUL RAHIM
KH. AINUR ROFIQ (Alm)
Drs. KH. M. KHOIRI, M.P.I (Alm)

 

KATIB

Katib: H.MUHAMMAD DARWIS, M.Pd.I
Wakil Katib :
H. ACHMAD SYAIKHU, SAg MA
H. M. AINUR RIDLO

 

A’WAN

KH ASADUL UMAM ANAS
KH. MUHAMMAD HASANUDIN
KH ZAMRONI BASUNI
KH. HASAN SAID
KH. BULQIN
KH. HASAN HUDA (Alm)
KH. TOHA ADNAN
KH. SIROJUDDIN YUSUF

 

TANFIDZIYAH

Ketua: MOHAMMAD MAS’UD, S.Ag, M.A

Wakil Ketua:
H. JAMALUDDIN S.Pd. MM
ASIR, MH MH
KH. M. MUSILICH
Drs. AGUS TRIYONO, MS
MOKH. NAJIB, S.Pd
AHMAD TIMARUDIN
ZAINUL MUSTHOFA, M.Pd.
ACHMAD SALAKHUDDIN, M.Pd
AHMAD IHWANUL MUTTAQIN, M.Pd
AGUS WAHYUDI, S.Ag

 

SEKRETARIS

Sekretaris: ABDUL MUGHITS NAUFAL AFFAN, SH.I

Wakil Sekretaris:
CHOLID ADNAN
ARIEF NUR HANDIKA
MOHAMMAD ZAINI

 

BENDAHARA

Bendara: H. Maksum MADYARI, S.Ag
Wakil Bendahara:
ABD. HALIM, S.Ag
H.ABDUL RAHIM
H.MOH LUTFI, SAg